Wycieczka do Firmy REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o.

W imieniu Koła Miejskiego zapraszamy do zwiedzania Firmy REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy. Wycieczka jest inicjatywą członkini PTE i Rady Naukowej PTE w Bydgoszczy Pani dr inż. Małgorzaty Gotowskiej.

Wycieczka odbędzie się 22 listopada (wtorek). Zwiedzanie rozpocznie się o godz.11.00. Dojazd do Firmy REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. odbywać się będzie we własnym zakresie.

Zapisy na wycieczkę trwają do dnia 15 listopada. W celu potwierdzenia udziału prosimy o informacje na adres e-mailowy: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl lub pod nr telefonicznym 52 322 90 60.