WYDŁUŻENIE PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Nabór na mobilność ponadnarodową realizowaną w Czechach ze względów organizacyjnych zostaje wstrzymany. Docelowo mobilność w Czechach zostanie zastąpiona inną lokalizację - wstępnie jest to Malta bądź Słowacja. Termin naboru (naborów realizowanych równolegle do grupy odbywającej mobilność w Niemczech i na Malcie/ Słowacji) ze względów organizacyjnych został wydłużony do 08.07.2016 r. Zachęcamy osoby z grupy NEET (niepracujące, nieuczące się i nieszkolące) w wieku 18-35 lat do składania formularzy w naborze.