WYDŁUŻENIE PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego

Ze względu na nie wystarczającą ilość formularzy zgłoszeniowych, nabór do Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego" zostaje wydłużony do 22.07.2016.

Ze względu na nie wystarczającą ilość formularzy zgłoszeniowych, nabór do Projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego" zostaje wydłużony do 22.07.2016. Niniejszy nabór dotyczy grup z mobilością do Niemiec oraz na Maltę. Prosimy by wszyscy, którzy dotychczas wybrali kraj określili ponownie swoje preferencje odnośnie kraju.   Zapraszamy do udziału w rekrutacji.