WYDŁUŻENIE PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Termin pierwszych trzech naborów (realizowanych równolegle do grupy odbywającej mobilność w Czechach, w Niemczech i na Malcie) ze względów organizacyjnych został wydłużony do 26.04.2016 r.

Termin pierwszych trzech naborów (realizowanych równolegle do grupy odbywającej mobilność w Czechach, w Niemczech i na Malcie) ze względów organizacyjnych został wydłużony do 26.04.2016 r. Serdecznie zapraszamy!

W zakładce projektu zamieszczono aktualny harmonogram spotkań rekrutacyjnych oraz listę punktów, w których na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można zostawiać formularze rekrutacyjne.