Wykład nt.: „Reforma finansów publicznych”

W imieniu Koła Młodych Ekonomistów działającego przy Bydgoskim Oddziale PTE zapraszamy wszystkich zainteresowanych stanem finansów publicznych w Polsce na wykład zatytułowany: „Reforma finansów publicznych”.

Spotkanie poprowadzi dr Dariusz Piotrowski – Wiceprezes PTE – Oddział w Bydgoszczy i wykładowca akademicki m.in. na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. Wykład odbędzie się 23.05 br. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali 201 w Domu Ekonomisty (ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz).

W trakcie spotkania przedstawione zostaną kwestie związane z istotą reform, zasadami ich wprowadzania, jak też oczekiwanymi skutkami. Szczegółowej analizie poddane zostanie funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz systemu emerytalnego. Forma planowanego spotkania sprzyjała będzie wymianie poglądów na temat stanu finansów państwa, jak również formułowaniu propozycji działań naprawczych we wskazanych obszarach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w prelekcji.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl, lub pod nr tel. 52 322 90 60.