Wykład prof. Mirosława Geise – informacja o X Kongresie Ekonomistów Polskich

W dniu 05.02.2020 r. w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbył się wykład  Przewodniczącego Rady Naukowej PTE – Oddział w Bydgoszczy profesora Mirosława Geise.
Prof. podczas prelekcji przedstawił najciekawsze zagadnienia, poruszane na X Kongresie Ekonomistów Polskich, który odbył się 28-29 listopada 2019 r.
Zaprezentowane  przez prof. Mirosława Geise stanowiska największych nazwisk polskiej ekonomii (prof. Hausnera, prof. Kołodko, prof. Koźmińskiego i wielu innych) stało się podstawą do ożywionej dyskusji nad sytuacją polskiej i światowej gospodarki. Dyskutowano nad miejscem Polski w światowej gospodarce oraz o tym jak gospodarka światowa wpływa na sytuację w kraju.