Wyniki konkursu pt. „Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy, edycja I”

Zakończono konkurs pt. “Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy, edycja I”!

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić nadesłane publikacje w trzech kategoriach: ekonomia, zarządzanie oraz finanse.

Laureaci w kategorii ekonomia:

Wyróżnione prace w kategorii ekonomia:

Laureaci w kategorii Zarządzanie:

Laureaci w kategorii Finanse:

Wyróżnione prace w kategorii Finanse:

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirusa), przełożone zostaje otwarte spotkanie dla członków PTE (19.03.2020 r. o godzinie 17:00), podczas którego laureaci mieli zaprezentować  swoje prace. 

Informacja nt. nowego terminu podana zostanie na stronie www.pte.bydgoszcz.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie konkursem pt. “Najlepsze publikacje naukowe członków PTE – Oddział w Bydgoszczy, edycja I”.

Gratulujemy laureatom oraz osobom wyróżnionym!