Wyniki zapytania dot. organizacji spotkań z kulturą i eventów

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie dot. organizacji spotkań  i eventów w ramach projektu pn.: „Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 3 oferty. Do realizacji wybrana została oferta złożona przez firmę Heller Company Dominika Heller-Kawalerska.

Dziękujemy za złożone oferty i informujemy, że z wybranym oferentem skontaktujemy się w celu podpisania umowy.