Wyniki zapytania ofertowego dot. wyboru konsultanta merytorycznego w projekcie pt.: „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART”

dodano: 14.08.2017
Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Konsultanta merytorycznego faz 2-6 w projekcie pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, wpłynęła jedna oferta, która spełniła kryteria formalne.
W związku z tym do realizacji wybrana została oferta przesłana przez firmę EduLab Hanna Waligórska.
Z wybranym oferentem skontaktujemy się w celu podpisania umowy.