Wyróżnienie dla PTE Bydgoszcz – udział w Community Quarantee Conference w Estonii

W dniach 6-9 listopada nasi pracownicy wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej aktywizacji i wsparcia młodych osób niepracujących, nieuczących się i nie biorących udziału w szkoleniach (tzw. grupa NEET), która odbywała się w Tartu (Estonia). Celem konferencji była intensyfikacja współpracy między państwami z regionu Morza Bałtyckiego w celu wypracowania wspólnego podejścia w organizacji wsparcia dla młodych osób nieposiadających zatrudnienia.
Zaproszenie na konferencje było wynikiem rekomendacji Ministerstwa Rozwoju uzyskanej dzięki sukcesowi zakończonego niedawno projektu „Mobilni na rynku pracy…”, adresowanego do 44 młodych osób z grupy NEET. Dzięki udziałowi w projekcie ponad 20 wróciło na rynek pracy.
Elementem konferencji była wizyta studyjna w estońskich instytucjach i organizacjach pozarządowych pracujących z grupą NEET.  Stanowiła ona doskonałą okazję nie tylko do nawiązania nowych partnerstw na rzecz kolejnych projektów, ale także do wymiany doświadczeń miedzy osobami pracującymi z grupą NEET z takich krajów jak: Szwecja, Niemcy, Estonia, Finlandia, czy  Litwa. Wydarzenie organizowane było w Estonii pełniącej obecnie prezydencję w Unii Europejskiej.
Poniżej krótka fotorelacja
DSC_0741 DSC_0757 DSC_0760 DSC_0762