WZNOWIENIE OBRAD ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

Informujemy, że w dniu 7 maja 2010 r. o godzinie 15:00 w Hotelu „Brda” w Bydgoszczy zostaną wznowione obrady Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, rozpoczęty w dniu 14 kwietnia 2010 r. został przerwany z powodu tragicznej katastrofy samolotu Prezydenckiego.

Wznowienie obrad Zjazdu nastąpi w dniu 7 maja br. w Hotelu „Brda” w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 94, sala na parterze.

Rozpoczęcie obrad

Przewiduje się zmianę w porządku obrad, podanym w przesłanym wcześniej Zaproszeniu na Zjazd – rezygnację z referatu merytorycznego nt. „Czy to koniec kryzysu” oraz z występu zespołu kabaretowego.