XI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich – 20 rocznica członkostwa Polski w UE

10.05.2024 r. w siedzibie PTE odbyły się Drzwi Otwarte Funduszy Europejskich. Ta XI edycja wydarzenia miała wymiar szczególny, ponieważ była częścią obchodów 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie było częścią kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską pod hasłem #EUinmyregion, której celem jest poznanie różnorodności projektów realizowanych z pomocą dotacji unijnych.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat 20-lecia w UE z perspektywy projektów realizowanych przez PTE – Oddział w Bydgoszczy oraz dowiedzieć się o bieżącej ofercie wsparcia, w tym dla osób młodych, seniorów, osób pozostających bez pracy, jak również pracodawców i pracowników.

Główną atrakcją wydarzenia był interaktywny quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy
z ogromnym zaangażowaniem i determinacją zmierzyli się z 20 pytaniami sprawdzającymi wiedzę
z zakresu UE. Chociaż konkurencja była bardzo duża, wyłoniono 3 zwycięzców, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi. Laureaci otrzymali specjalne nagrody.

Dziękujemy za tak liczny udział w naszym wydarzeniu i wspólne świętowanie 20 rocznicy członkostwa Polski w UE!