XV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PTE – Oddział w Bydgoszczy

W dniu 15 września 2021 r. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy odbył się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału był wydarzeniem podsumowującym działalność Oddziału w trakcie kadencji 2015-2021 oraz miał na celu wybór nowych władz na kadencję 2021 – 2026. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Mariana Nogi pt. „Polityka monetarna NBP w latach 2020-2021 – w świetle strategii bezpośredniego celu inflacyjnego” oraz prelekcji Piotra Cieplińskiego – zwycięzcy jubileuszowej ogólnopolskiej XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Podczas Zjazdu mieliśmy okazję gościć przedstawicieli nauki, biznesu oraz przedstawicieli administracji publicznej, m.in. prof. Beatę Majecką, Wicedyrektora Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Bydgoszczy Leszka Beszczyńskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adama Szponkę, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Łukasza Jaworskiego, Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Terleckiego, Wiceprezesa Związku Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Romualda Kosieniaka, Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich Politechniki Bydgoskiej dr hab. inż. Małgorzatę Gotowską, prof. PBŚ, oraz wielu innych znamienitych gości.

Spotkanie to było również okazją do uhonorowania pracy najbardziej zasłużonych członków PTE – Oddział w Bydgoszczy oraz do wręczenia odznaczeń honorowych Zarządu Krajowego PTE. Złotą odznakę honorową z wieńcem (najwyższa odznaczenie PTE) otrzymał Zdzisław Wasilewski, były Prezes Zarządu Oddziału w Bydgoszczy, w kadencji 2015-2021 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Złotą odznakę honorową otrzymała Monika Goncerzewicz. Srebrną odznakę honorową otrzymali: dr Paweł Antoszak, dr hab. Małgorzata Gotowska prof. PBŚ, Jerzy Kołomyjec, Leszek Lyczmański, Agnieszka Matuszak, dr Dariusz Piotrowski, Krzysztof Strzelecki, Andrzej Wadyński, dr Michał Majcherek.

15 września 2021 r. Członkowie PTE – Oddział w Bydgoszczy wybrali nowe władze stowarzyszenia na 5 – letnią kadencję.

Prezesem Zarządu Oddziału na drugą kadencję wybranym został Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału od 2015 r. oraz członek Zarządu Krajowego PTE.

Do Zarządu Oddziału powołani przez Zjazd Oddziału zostali:

Na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali:

Podczas XV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PTE – Oddział w Bydgoszczy powołano również Radę Naukową Oddziału oraz wybrano 9 delegatów, którzy będą reprezentować bydgoski Oddział PTE podczas Zjazdu Krajowego 18 października 2021 r. w Warszawie.

Do Rady Naukowej powołani zostali:

Bydgoski Oddział PTE podczas Zjazdu Krajowego PTE reprezentować będą:

Członkom PTE – Oddział w Bydgoszczy oraz zaproszonym Gościom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w XV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PTE – Oddział w Bydgoszczy, a nowo wybranym organom statutowym życzymy wielu sukcesów w kadencji 2021 – 2026.