XXI edycja Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce

Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem oraz książkę (2 egzemplarze) może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.