XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W roku szkolnym 2009/2010 odbywa się XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Jej hasło przewodnie brzmi „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.

Tradycyjnie Olimpiada przyczynia się nie tylko do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce, ale również sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Doświadczenie wskazuje, że cele te są realizowane z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady są już uznanymi w kraju naukowcami, menedżerami oraz pracownikami administracji państwowej i samorządowej.

W zawodach szkolnych, które odbyły się 5 listopada 2009 r., uczestniczyło 841 uczniów z 56 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zawodów odpowiadali na jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym ( „Na przykładach wybranych przez siebie firm przedstaw, jak obserwowane na świecie spowolnienie gospodarcze wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw” lub „ Przedstaw, jak wahania koniunktury wpływają na zachowanie gospodarstw domowych w zakresie konsumpcji i oszczędzania”), rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz odpowiadali na 30 pytań testowych.

Komitet Okręgowy Olimpiady przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, po szczegółowej analizie nadesłanych prac, zakwalifikował do udziału w zawodach okręgowych (drugiego stopnia) 85 uczniów z 21 szkół. Zawody okręgowe odbędą się 6 stycznia 2010 roku. Wśród osób zakwalifikowanych znajdują się uczniowie ze wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, którzy w zawodach szkolnych uzyskali od 54 do 92 punktów (na 100 możliwych do uzyskania). Punktacja ta wskazuje na dobre przygotowanie uczestników do udziału w zawodach.

Pełna lista osób zakwalifikowanych do udziału w zawodach okręgowych Olimpiady z województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się na stronie Komitetu Głównego Olimpiady przy PTE www.pte.pl

Zawody okręgowe odbędą się w WSG, budynek „K”, sala k-I. ul. Naruszewicza 11 w Bydgoszczy.

Zawodom towarzyszą konferencje metodyczne organizowane dla nauczycieli – opiekunów olimpijczyków oraz uczniów biorących udział w Olimpiadzie. Pierwsza konferencja dotyczyła hasła przewodniego tegorocznej Olimpiady :”Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Referat wprowadzający wygłosiła dr Anna Hnatyszyn – Dzikowska, członek Komitetu Okręgowego OWE.

Kolejna konferencja, adresowana do uczestników zawodów okręgowych w swoim programie obejmowała dwa referaty, przygotowane przez członków Komitetu Okręgowego :

Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują prawo wstępu na wyższe uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego.