XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W roku szkolnym 2009/2010 odbędzie się XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ. Hasło przewodnie brzmi "Wahania koniunktury a rozwój gospodarki".

Do dnia 30 września 2009 r. szkoły winny dokonać zgłoszenia udziału w Olimpiadzie wraz  z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej.

Zawody szkolne (I stopnia) odbędą się 5 listopada 2009 r. o godz. 9.00.

W I dekadzie października 2009 r. odbędzie się konferencja inaugurująca Olimpiadę w województwie kujawsko-pomorskim. Termin konferencji podany zostanie odrębnie.

Program Olimpiady został wysłany do wszystkich szkół  ponadgimnazjalnych naszego regionu. Program ten znajduje się również na stronie www.pte.pl.