XXX Edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

XXX Edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej rok szkolny 2016/2017

Do zawodów szkolnych XXX edycji  Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się 695 uczniów z 46 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego.

Zawody I stopnia (szkolne) odbyły się 9 listopada 2016r – do zawodów I stopnia przystąpiły faktycznie 484 osoby. Liczbę prac podlegających weryfikacji określono na poziomie 84.

Zgodnie z § 6 pkt 15  regulaminu OWE: do zawodów II stopnia zakwalifikować  można 10% liczby uczestników biorących udział w zawodach I stopnia, którzy uzyskali  największą liczbę punktów, czyli 50 osób.

Zawody okręgowe II stopnia odbyły się w dniu 13 stycznia br. W zawodach brało udział 46 uczniów z 50 zakwalifikowanych po zawodach szkolnych.

Resized_20170113_113227 Resized_20170113_105926001 Resized_20170113_113158001 Resized_20170113_113216001