Zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, działający przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, że uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nastąpi w dniu 31 maja 2017 r. o godzinie 11:00 w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy przy ulicy Długiej 34 sala numer 10  II piętro.