Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy i wymiany informacji w zakresie możliwości wsparcia w projekcie NOWY START podmioty realizujące projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na obszarze powiatów: miasto Bydgoszcz, bydgoski, inowrocławski, nakielski i żniński.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.05.2021 na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żnińskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

LUB

LUB

 

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Na podstawie analizy potrzeb i barier w grupie docelowej zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

 

Kontakt

mail: start@pte.bydgoszcz.pl

tel.: 52 322 90 60