Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Dwie Rzeki”

Poniższa ankieta kierowana jest do mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dwie rzeki”.

Celem realizacji ankiety jest diagnoza potrzeb i problemów społeczności lokalnej obszaru LGD oraz wskazanie preferowanych sposobów ich rozwiązywania. Każda opinia i pogląd wyrażony przez Państwa jest dla nas bardzo ważny i pomoże w wyznaczeniu najważniejszych celów poprawy jakości życia społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD „Dwie rzeki”.

Ankieta będzie aktywna do dnia 31 grudnia wyniki diagnozy dostępne będą w dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju, która poddana zostanie konsultacjom społecznym.

Link do ankiety