Zapraszamy młodzież w wieku 16 – 20 lat do udziału w projekcie edukacyjnym pn.:”Finanse dla młodych – czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko - pomorskiego, w wieku od 16 do 20 lat, do udziału w projekcie edukacyjnym pn.: "Finanse dla młodych, czyli jak zarabiać, inwestować i oszczędzać pieniądze w przyszłości?”.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczniów.

Głównym celem projektu jest rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko
-pomorskiego.

W ramach projektu planowana jest organizacja spotkań w 5 największych miastach województwa: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu
i Inowrocławiu, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się m.in.:

§  Jak zarobić pierwsze pieniądze i nie dać się oszukać na rynku pracy?

§  Jak podejmować słuszne decyzje konsumenckie?

§  Jak skutecznie inwestować pierwsze zarobione pieniądze?

§  Jak bezpiecznie korzystać z usług finansowych?

TERMINY SPOTKAŃ

Bydgoszcz 16.02.2016

Inowrocław 23.02.3016

Grudziądz 01.03.2016

Toruń 08.03.2016

Włocławek 15.03.2016

W czasie spotkań uczniowie otrzymają podręcznik pt.: „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes” wydany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, skrypt, materiały piśmiennicze.

Uczestnikom, w czasie trwania spotkań, zostanie zapewniony poczęstunek.

Uczniom dojeżdżającym spoza miast w których odbywają się spotkania przysługuje zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z  Zasadami rozliczania kosztów dojazdu na spotkanie w ramach projektu).

Każdy uczeń, który weźmie udział w spotkaniu, otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.

Zapraszamy do udziału