Zapraszamy na dyżury mobilnego biura!

Zapraszamy na kolejne dyżury mobilnego biura. Tym razem zapraszamy na Fordon I, Fordon II i Bocianowo!

Podczas spotkań w poszczególnych jednostkach urbanistycznych będzie można podzielić się spostrzeżeniami na temat osiedla, problemów i sposobów ich rozwiązania, jak również wskazać propozycje oddolnych inicjatyw społecznych.

Serdecznie zapraszamy na dyżury mobilnego biura dot. opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju w następujących osiedlach naszego miasta: