Zapraszamy na kolejne edycje kursów: podstaw rachunkowości, kadry i płace oraz kasjera walutowo – złotowego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w kursie.

kadry i płace (początek już od 22 stycznia) – koszt 800,00 zł, 58 godzin dydaktycznych,

podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera (początek już 10 stycznia) – koszt 1300,00 zł, 134 godziny dydaktyczne,

kasjer walutowo  – złotowy (26-27 styczeń) – koszt 550,00 zł, 12 godzin dydaktycznych.