Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie rzeki”.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z niniejszym harmonogramem.

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie rzeki”, które odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Osiedle Termin konsultacji Miejsce konsultacji Godziny

Śródmieście

26.11.2015

Biblioteka Główna Uniwersytetu

Kazimierza Wielkiego

ul. Karola Szymanowskiego 3, Bydgoszcz

16:00-20:00

Okole

03.12.2015

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, budynek F, sala F1

(2 wejście od kampusu)

16:00-20:00

Błonie

07.12.2015

Siedziba Rady Osiedla Błonie , ul. Broniewskiego 1

Bydgoszcz (budynek biblioteki)

16:00-20:00

Fordon I

16.12.2015

Fundacja Wiatrak

ul. Bołtuica 7, Bydgoszcz

16:00-20:00

RAMOWY PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

16.00 – 16.20 Wstęp i zasady warsztatu, metody pracy

16.20 – 17.30 Analiza SWOT poszczególnych obszarów tematycznych cz. 1.

17.30 – 17.45 Przerwa kawowa.

17.45 – 18.30 Analiza SWOT poszczególnych obszarów tematycznych cz. 2.

18.30 – 20.00 Hierarchia celów, sposoby i wskaźniki ich realizacji.