Zapraszamy na nowy w ofercie PTE „Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej”!

Kurs przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, w formie ryczałtu i karty podatkowej jak również dla osób, które prowadzą uproszczoną księgowość oraz pragną pogłębić i uaktualnić posiadaną wiedzę.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i rozporządzeń Ministra Finansów.

Program kursu obejmuje m.in.:

·         podmioty obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

·         dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów,

·         ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów,

·         zasady sporządzania i wyceny spisu z natury,

·         terminy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów,

·         zamknięcie księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodów,

·         deklaracje roczne u podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych,

·         podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałt),

·         dowody księgowe będące podstawą zapisów w ewidencji przychodów,

·         ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy opodatkowani ryczałtem,

·         zasady sporządzania i wyceny spisu z natury u ryczałtowców,

·         deklaracje roczne u ryczałtowców,

·         podmioty uprawnione do opodatkowania w formie karty podatkowej,

·         ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są kartowicze,

·         deklaracje roczne u kartowiczów,

·         rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz narzuty na te wynagrodzenia,

·         rozrachunki z US  i ZUS z tytułu wynagrodzeń

·         rozrachunki podatnika z ZUS

·         Płatnik

Kurs obejmuje70 godzin lekcyjnych, w tym:

·         35 godzin zajęć teoretycznych księgowości uproszczonej,

·         15 godzin praktycznej nauki komputerowego prowadzenia księgi przy wykorzystaniu modułu „Mała Księgowość PRO” systemu „Symfonia”,

·         15 godzin zajęć teoretycznych z płac oraz zagadnień ZUS ,

·         5 godzin programu Płatnik.

Koszt kursu: 950 zł

Zniżka 10% dla studentów WSG oraz członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.