Zaproszamy na wykład Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej pt.:”Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego”

W dniu 3 października br. o godz. 16.00 w Domu Ekonomisty przy ul. Długiej 34 w sali 201 odbędzie się spotkanie z prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Profesor dr hab. Elżbietą Mączyńską.

Temat spotkania – „Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego”.

Spotkania z Panią Profesor cieszą się szczególnym zainteresowaniem, stanowią okazję do wysłuchania ciekawych, popartych dużą wiedzą wykładów i wysłuchania opinii Pani Profesor na aktualne tematy ekonomiczne. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

Treść wykładu wraz z załącznikami znajdą Państwo w zakładce szkolenia i studia podyplomowe.