Zaproszenie do udziału w seminarium (Vlotho, 11- 25 sierpnia 2013 r.)

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

zawiadamiamy, że wzorem lat ubiegłych organizowany jest wyjazd do Vlotho przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w okresie od 11 sierpnia (niedziela) do 25 sierpnia (niedziela) 2013 r.

Udział w seminarium wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem jest bezpłatny.

Uczestnicy seminarium ponoszą jedynie koszt wynajęcia autokaru, który wynosi 890 zł od osoby. Ponadto obowiązkowe jest wykupienie we własnym zakresie ubezpieczenia NW na pobyt za granicą. Wyjazd nastąpi z Warszawy z możliwością rozpoczęcia podróży w Poznaniu. Warunkiem udziału w seminarium jest bardzo dobra znajomość j. niemieckiego, ponieważ wszystkie zajęcia prowadzone będą w tym języku.

Termin zgłoszenia chęci wyjazdu mija 14 czerwca 2013 r. Informacje o szczegółach dotyczących wyjazdu udziela Sekretarz Zarządu Oddziału PTE w Bydgoszczy – tel. 52-321-21-63 lub 52-322-65-52.

Zgłoszenie wymaga wypełnienia druku znajdującego się poniżej.