Zaproszenie do współpracy PES

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy towarów na potrzeby projektu „Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność II”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie dotyczy dostawy/usługi:
Dostawy dostarczane będą w okresie od 30.10.2017 r. do 31.12.2018 r. w cyklu miesięcznym.
Oferty można składać na załączonym formularzu do dnia 26.10.2017 r.
Podmioty zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 608 297 023 lub na adres email strzelecki@pte.bydgoszcz.pl.