Zaproszenie na konferencję pt. Rachunkowość zarządcza/ Controlling – najlepsze praktyki

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy zaprasza członków PTE oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję organizowaną przez Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Zarządzania oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy – Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zakład Finansów i    Rachunkowości we współpracy z  Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy. Konferencja będzie okazją do  przedyskutowania wielu problemów z zakresu problematyki finansowej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Zarządu Krajowego PTE oraz prof. dr hab. Zbigniew Luty – Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Celem konferencji jest prezentacja i dyskusja w zakresie stosowania dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz prezentacja wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości i controllingu. Zostaną również zaprezentowane stosowane systemy informatyczne rachunkowości i controllingu. Zachęcamy do wzięcia udziału. Termin konferencji – 10 kwietnia 2014 r. Miejsce konferencji – Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul Garbary 2.Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie rachunkowość. byd.pl.

Program konferencji:

1. Otwarcie konferencji 10:00

2. Referaty wprowadzające 10:15-11:00

3. Referaty zaproszonych gości 11:00-12:05

4. Przerwa kawowa 12:05-12:30

5. Sesja plenarna I 12:30-14:10

6. Lunch 14:10-15:00

7. Sesja plenarna II 15:00-16:20

8. Dyskusja i zakończenie konferencji 16:20-17:00

Partnerzy konferencji:

Czasopismo CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

TVP BYDGOSZCZ

ZETO BYDGOSZCZ S.A.

ABC AKADEMIA

Zgłoszenia na konferencję:

Zgłoszenia uczestnictwa do 31.03.2014 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 250,00 złotych płatne na   konto: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Bydgoszczy 52 1090 1072 0000 0001 1991 0487 z dopiskiem: Konferencja „Rachunkowość Zarządcza/Controlling – Najlepsze Praktyki”.

W ramach kosztu uczestnictwa organizatorzy zapewniają:
– udział w konferencji,
– materiały konferencyjne,
– publikację książkową z kompletem artykułów konferencyjnych,
– catering kawowy i lunch.

Organizatorzy nie zamawiają i nie pokrywają kosztów noclegu.