Zaproszenie na „spotkanie” z prof. Stanisławem Gomułką

Szanowne Koleżanki  i  Szanowni  Koledzy,

Klub Ekonomistów Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizuje przez skype , w dniu 21 maja o godz. 15.00 w Domu Ekonomisty, sala 201 „spotkanie” z prof. Stanisławem Gomułką. Zapraszamy na spotkanie przy kawie, połączone z wprowadzeniem do dyskusji przez Pana Profesora. Wiodące tematy w dyskusji to:

– Ocena sytuacji gospodarczej i finanse Polski,

– Czy  i w jakim zakresie problemy systemu bankowego na Cyprze, w Hiszpanii, w Słowenii oraz duży udział banków zagranicznych w polskim systemie bankowym może mieć wpływ na  system polski ,

– Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Wejście do strefy Euro.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 maja br.

tel. 52-322-65-52

e-mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl

Serdecznie zapraszamy – Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy