Zaproszenie na XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszcz

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy

ma zaszczyt zaprosić

Członków PTE – Oddział w Bydgoszczy

na Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy,

który odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 (drugi termin 11:15)

w Fabryce Lloyda, ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz

(Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10:30)

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad, Regulaminem obrad Zjazdu oraz Regulaminem wyborów XV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTE w Bydgoszczy.

Porządek obrad XV Zjazdu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 06.08.2021

Regulamin Obrad Zjazdu Oddziału PTE w Bydgoszczy

Regulamin wyborów XV Zjazdu Oddziału PTE w Bydgoszczy

Materiał sprawozdawczy z działalności Oddziału w kadencji 2015-2021 będzie dostępny od 30.08.2021 r. w wersji elektronicznej (pdf) i zostanie przesłany na adresy mailowe członków PTE, a także będzie dostępny na stronie www.pte.bydgoszcz.pl oraz w wersji tradycyjnej (wydrukowanej) w siedzibie PTE – Oddział w Bydgoszczy. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru publikacji, zostanie ona wysłana na wskazany adres – w tym celu prosimy o kontakt z biurem Oddziału – tel. 52 322 90 64, lub e-mail:  goede@pte.bydgoszcz.pl.

Ze względów organizacyjnych i epidemicznych prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe do 8 września 2021 r. (tel. 52 322 90 64 lub e-mail: goede@pte.bydgoszcz.pl)

W związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, spowodowanej rozprzestrzenianiem się COVID-19, zwracamy się z prośbą do osób potwierdzających udział w Zjeździe, o udzielenie informacji nt. posiadania tzw. paszportu covidowego (podanie tej informacji jest dobrowolne, ponadto nie będzie ona w żaden sposób utrwalana ani przechowywana).