Zaproszenie za zebranie Koła Miejskiego

Zgodnie z planem zapraszamy na Zebranie Koła Miejskiego, które odbędzie się w dniu 12.06.2018. br. o godzinie 16.00, w sali nr 103 w Domu Ekonomisty, przy ul. Długiej 34.

Proponujmy następujący porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Uzgodnienie  przebiegu zebrania przez członków KM.
  3. Informacja o planach  Lokalnej Grupy Działania – referat biuro LGD.
  4. Dyskusja  „Założenia społeczno – gospodarczego rozwoju miasta Bydgoszczy” – organizator dr Henryk  Sapalski i zaproszony przedstawiciel UM.
  5. Sprawy wniesione. 
  6. Na  godzinę  15.30 zapraszamy członków Zarządu Koła, celem uzgodnienia  dalszych prac zarządu i  koncepcji  pracy na II półrocze 2018 r.

Równocześnie informujemy, że z inicjatywy Pana dr Michała Majcherka, organizowany jest  zbiorowy wyjazd w dniu 06 czerwca na „II edycję Konferencji Firma Przyszłości”, która odbędzie się w CKK Jordanki w Toruniu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Oddziału PTE (osoba do kontaktu: Małgorzata Gorzkiewicz, tel. 52 322 90 64).