Zapytanie BKP

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie eksperta / doradcy odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji rozwiązania innowacyjnego dla przedsiębiorstwa: Wentworth Tech Sp. z o. o. w zakresie zgodnym z obszarem problemowym zdiagnozowanym w pierwszym etapie doradztwa indywidualnego...

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie eksperta / doradcy odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji rozwiązania innowacyjnego dla przedsiębiorstwa: Wentworth Tech Sp. z o. o. w zakresie zgodnym z obszarem problemowym zdiagnozowanym w pierwszym etapie doradztwa indywidualnego prowadzonym w ramach projektu pt.: „Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat”.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania oferty znajdują się w zapytaniu ofertowym, które pobrać można poniżej.