Zapytanie ofertowe nr 1/inLAB/2011

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w związku z realizacją projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” (UM_PR.433.1.774.2011)  w ramach Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.3 „ Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niżej zamieszczone zapytanie ofertowe, dotyczące badań fokusowych w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.