Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2011 – ogłoszenie wyników

20.06.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/ZP/2011 ogłoszonego 01.06.2011 r.

W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe we właściwym terminie wpłynęło siedem formularzy ofertowych – wszystkie poprawne formalnie. W wyniku oceny formularzy ofertowych wraz z CV zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym wybrano czterech oferentów. Przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie następującym osobom:

– Lucyna Swoińska

– Violetta Gołąbiewska

– Andrzej Wenker

– Włodzimierz Bartkowiak

W razie wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu.