ZAPYTANIE OFERTOWE – STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do realizacji mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP).

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do realizacji mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP).

Każdy członek SzKP ma możliwość skorzystania z indywidualnego mentoringu w wymiarze do 5 h. Zakłada się przeprowadzenie indywidualnego mentoringu mającego postać doradztwa. Forma doradztwa dostosowana zostanie do zapotrzebowania zgłaszanego przez członków poszczególnych SzKP.

W ramach niniejszego zapytania poszukuje się Oferentów zdolnych do przeprowadzenia mentorngu dotyczącego następującej tematyki:
•    Poszukiwanie pomysłu na biznes;
•    Firma w internecie;
•    Marketing i Public Relations w małym przedsiębiorstwie;
•    Aspekty prawne związane z funkcjonowaniem firmy i wyborem branży;
•    Przygotowanie biznes planu;
•    Możliwości pozyskania środków unijnych na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do 21 grudnia 2011 r. do godz. 12. osobiście w biurze projektu, za pośrednictwem poczty na adres podany poniżej lub elektronicznie na adres mailowy kacprzak@pte.bydgoszcz.pl i/lub chmara@pte.bydgoszcz.pl. Oferty dostarczone po wskazanym wyżej terminie nie będą brane pod uwagę

SZCZEGÓŁY OFERTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM DO POBRANIA PONIŻEJ, OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZAŁĄCZNIKAMI