ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru trenerów na szkolenia "Profesjonalny biznes plan"

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru trenerów na szkolenia „Profesjonalny biznes plan” dla członków szkolnych klubów przedsiębiorczości funkcjonujących w ramach projektu Starter – młodzi w biznesie

ZAPYTANIE OFERTOWE OGŁOSZONE DNIA 06 GRUDNIA 2011 R.
CPV – 800000000-4
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ

TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów do realizacji szkolenia dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości zaplanowanego w ramach „Programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. W ramach Programu w 15 szkołach na terenie województw: Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego, realizowane będą tematy szkoleniowe przygotowujące członków SzKP do napisania profesjonalnego biznesplanu. W ramach niniejszego zamówienia Oferent zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z tematu pt.: „Profesjonalny biznes plan”.

Poniżej do pobrania szczegóły oferty oraz formularz na którym należy złozyć ofertę