ZAPYTANIE OFERTOWE: STARTER – MŁODZI W BIZNESIE

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU TRENERA NA SZKOLENIE PT. "SKUTECZNA SPRZEDAŻ I MARKETING"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU TRENERA NA SZKOLENIE PT. „SKUTECZNA SPRZEDAŻ I MARKETING”

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów do realizacji szkoleń dla członków Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (SzKP) w temacie „Skuteczna sprzedaż i marketing”. SzKP funkcjonują w 15 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województw: Kujawsko-pomorskiego, Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego.

Ofertę należy złożyć na załączonych poniżej formularzach. Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ