Zapytanie ofertowe- usługa przewozowa 2/R/MOB/2016

W zawiązku z realizacją projektu : "Mobilni na rynku pracy- program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego" ogłasza się nabór na usługę przewozową. Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku. Oferty należy złożyć do 19.07.2016 do godz. 16:00 przesyłając je w formie elektronicznej na adres kahlau@pte.bydgoszcz.pl.