ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia integracyjnego dla pracowników Wydziału Zarządzania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Oferty należy złożyć w terminie do dn. 8 czerwca 2010 r., godz. 12.00.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się do pobrania ze strony.