Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego 2021 r.

W dniu 23.06.2021 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego PTE jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówiono klucze kwestie dotyczące kierunków działań stowarzyszenia na lata 2021-2022 oraz zaprezentowano budżet Sejmiku na 2021 r.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie.