Zmarł Ś. P. Andrzej Majcherek

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Ś.P.

Andrzeja Majcherka

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,

Wieloletniego Członka

Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

niezwykle cenionego człowieka, nauczyciela, pedagoga.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy

składa najszczersze wyrazy współczucia

Michałowi Majcherkowi

 oraz Rodzinie i Bliskim Zmarłego.