Aktualności

Aktualności

06.03.2018

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w zakresie prowadzenia wsparcia terapeutycznego i poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu , ofertę złożył Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. Oferta została rozpatrzona pozytywnie.


 

06.03.2018

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia warsztatów dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej-II edycja” w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu, ofertę złożył Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy. Oferta została rozpatrzona pozytywnie.


 

07.11.2017

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” w dniach od 15.11.2017 do 30.11.2017 serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pomocy w Inowrocławiu do składania formularzy rekrutacyjnych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Centrum Medyczne SIR MED oraz na stronie internetowej projektu w zakładce
Rekrutacja.

Formularz w wersji papierowej pobrać można w siedzibie Centrum Medyczne SIR MED, ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław.
Uzupełniony formularz należy przesłać na adres: rejestracja@sirmed.pl  lub pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres Centrum Medyczne SIR MED albo dostarczyć osobiście do biura projektu w Centrum Medycznym SIR MED.


 

Menu