Aktualności

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „45+ jeszcze aktywni”.

W Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/Bydgoszcz, w sierpniu 2011 r. uczestnicy dwóch kursów zakończyli swój udział w projekcie:

1) „Opiekunka środowiskowa z językiem migowym” (15 osób)
Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych było przygotowanie uczestników do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Udział w zajęciach został uzupełniony praktyką odbywaną przez słuchaczy w następujących jednostkach:
1) Oddział rehabilitacyjny szpitala powiatowego (6 godzin)
2) Dom Pomocy Społecznej (18 godzin)
3) Sanatorium SOLANKI (6 godzin)
W trakcie praktyk słuchacze – pod kierunkiem opiekuna (wykładowcy-trenera) praktycznie realizowali zadania, które objęte były programem kursu. Zaliczenie praktyki  było warunkiem ukończenia kursu. Słuchacze w ramach kursu mieli  okazję zapoznać się z problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskać wiedzę i niezbędne umiejętności dotyczące opieki nad osobami niepełnosprawnymi, nauczyć się języka migowego oraz nabyć umiejętność komunikacji z osobami niesłyszącymi za pomocą poznanych znaków języka migowego. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymywali materiały szkoleniowe. W trakcie zajęć rezerwowane były posiłki.

Uczestnicy kursu podczas zajęć

2) „Magazynier z obsługą komputera i wózka jezdniowego” (13 osób)
Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynie, zagospodarowania magazynu,  technologii magazynowania, prowadzenia dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługi komputera oraz programów magazynowych.  Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Uczestnicy uzyskali również dodatkowe uprawnienia – zezwolenie na kierowanie i obsługę wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Praktyka w ramach tego szkolenia odbywała się w specjalistycznym ośrodku szkoleniowym. Dla uczestników szkolenia przygotowano materiały dydaktyczne. W trakcie szkolenia rezerwowany był posiłek dla uczestników.

Uczestnicy kursu podczas zajęć

Aktualnie w ramach projektu prowadzone są następujące kursy:
• „Pracownik ochrony – licencja I stopnia”
• „Asystent księgowego z obsługą komputera”
• „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i programu fakturującego”

Menu

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2011 r. w biurze projektu:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu ul. Poznańska 185, I piętro tel./fax: 52 357-56-79 www.pte.bydgoszcz.pl, e-mail: 45plus@pte.bydgoszcz.pl