45+ jeszcze aktywni

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie: „45+ jeszcze aktywni”.

Celem ogólnym Projektu jest zaktywizowanie zawodowe 80 osób powyżej 45 roku życia zamieszkujących powiat inowrocławski województwa kujawsko-pomorskiego, pozostających bez zatrudnienia, poprzez podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po nim.

Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (w tym emerytów i rencistów do 64 roku życia) zamieszkujących powiat inowrocławski.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy:

Oferujemy kursy:

•    Pracownik ochrony – licencja I stopnia
•    Magazynier z obsługą komputera i wózka jezdniowego
•    Asystent księgowego z obsługą komputera
•    Opiekunka środowiskowa z językiem migowym
•    Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera i programu fakturującego

Ponadto spotkania z doradcami zawodowymi oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt „45+ jeszcze aktywni” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-062/10-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do pobrania:

Menu

UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2011 r. w biurze projektu:

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu ul. Poznańska 185, I piętro tel./fax: 52 357-56-79 www.pte.bydgoszcz.pl, e-mail: 45plus@pte.bydgoszcz.pl