Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Szczegóły zapytań w załączonych plikach.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/VB/2016 – anulowane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów do przygotowania cateringu (15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 3/VB/2016 – anulowane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i zużywalnych (30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 4/VB/2016 – anulowane

Przedmiotem zamówienia jest wynajem biura (70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne), w ramach projektu pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Biorąc udział w postępowaniu Oferent przyjmuje do wiadomości, że niniejsze postępowanie jest realizowane przed podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu, w związku z czym jest zapytaniem warunkowym i może zostać anulowane w przypadku braku uzyskania dofinansowania na projekt.