Dotacje na szkolenia i kursy dla pracowników

poziom_kolor

Już wkrótce rusza kolejny nabór wniosków w projekcie „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”. Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą skorzystać z dofinansowania m.in. na działania szkoleniowe i doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej.

Przedsiębiorstwo może otrzymać od 10 000 zł do 100 000 zł, stanowiących do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Dotychczas ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 3,4 tys. przedsiębiorstw z sektora MŚP, którym wypłacono 23,3 mln zł wsparcia.

Przypominamy, że PTE jest parterem realizującym projekt. Zainteresowanych przedsiębiorców z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania diagnozy potrzeb rozwojowych niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Diagnozę przeprowadzają nasi konsultanci. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl .

Najbliższe nabory zaplanowano na październik i listopad 2022 r. Zapraszamy do odwiedzenia strony https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/regionalny-fundusz-szkoleniowy/ oraz udziału w projekcie.


Projekt „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z: