REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

poziom_kolor

Informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy bierze udział w realizacji projektu „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.


Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł, przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 70 000, 00 zł, przy czym maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

Mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach;
  3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
  4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

jednakże nie więcej niż 80%.

Preferencje w dostępie do środków:

  1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
  2. sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej;
  3. przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. 056 699 54 92 , lub 56 699 54 97

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Aktualne terminy naborów, dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków są dostępne pod adresem uslugirozwojowe.tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 505 325 541 lub 52 322 90 64

e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń

tel. 56 475 62 90,

e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90,

e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1

tel. 52 386 72 34,

e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

strona internetowa: www.kpodr.pl

Menu