REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

poziom_kolor

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  – Oddział w Bydgoszczy bierze udział w realizacji projektu  pn. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.


Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.-30.06.2023 r.

Kwota dofinansowania na projekt:  41 000 536,35 zł

Grupa docelowa:

Obszar dofinansowania: usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych, obejmujące:

Poziom dofinansowania: od 50% do 80% w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i spełnienia warunków preferencyjnych

 a. maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego:

b. maksymalna wartość dofinansowania  pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika oddelegowanego przez przedsiębiorcę: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy

Szczegółowe informacje nt. zasad aplikowania, aktualne terminy naborów, dokumentacja konkursowa oraz generator wniosków dostępne są na stronie internetowej  www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl .


Operator (Lider projektu):

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

(powiat: m. Toruń, toruński)

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

(powiat: m. Bydgoszcz, bydgoski)

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322 90 64, 505 325 541, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

(powiat: m. Grudziądz, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski)

Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

(powiat: m. Włocławek, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski)

Toruńska 30, 87-800 Włocławek

tel. 509 707 260, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

(powiat: inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki i tucholski)

89-122 Minikowo 1

tel. 723-330-996, 723-692-565, 723-692-597, 723-692-583, e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

 

Menu