Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy zaprasza przedstawicieli instytucji, koordynatorów oraz mentorów uczestniczących w realizacji projektów w ramach 4.2 PO WER na dwudniowe seminarium pt.:

Projekty mobilności ponadnarodowej – szanse, wyzwania, rekomendacje”.

PTE od ubiegłego roku uczestniczy w realizacji dwóch projektów stażowych z komponentem międzynarodowym. Inicjatywą do powstania seminarium była obserwacja przebiegu staży zagranicznych oraz doświadczeń Mentorów związanych z przygotowaniem uczestników do programu mobilności. Celem seminarium jest:

a) wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów dla grupy NEET
b) przedstawienie narzędzi / rozwiązań wspierających pracę Mentorów
c) nawiązanie kontaktów instytucjonalnych
d) wypracowanie rekomendacji dla kolejnych edycji 4.2 PO WER

PROGRAM SEMINARIUM

Data:  18.05.2017 (czwartek)
11.00-13.00 Prezentacja założeń projektów IdA uczestników seminarium (10 min/projekt)
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-17.00 Działania podejmowane przed wyjazdem uczestników – dobre praktyki
a) Budowanie Partnerstw do projektów IDA – wymiana doświadczeń (1h)
b) Rekrutacja do projektów – przebieg, doświadczenia dot. wsparcia instytucjonalnego (1h)
c) Przygotowanie uczestników do mobilności – dyskusja (1h)
17.00 –     Zwiedzanie Bydgoszczy

Data: 19.05.2017 (piątek)
09.00-10.00  Tutoring, mentoring i monitoring programów mobilności / Rola Mentora w projekcie
10.00-11.00   Problemy w realizacji, stosowane regulaminy mobilności
11.00-11.20   Przerwa kawowa
11.20-12.00  Wideokonferencja z Partnerami międzynarodowymi
12.00-13.00  Wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa / Omówienie planów dot. nowego konkursu
13.00-13.15  Podsumowanie i zakończenie Seminarium

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium (maks. 2 osoby z instytucji)  prosimy o przesłanie zgłoszenia (Imię, nazwisko, instytucja, rola w projekcie) do dnia 11.05.2017r na adres: biuro@pte.bydgoszcz.pl

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona (przewidujemy udział maks. 30 osób). Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżej wskazanego wyżywienia. Koszty podróży i ew. zakwaterowania pokrywa uczestnik. Więcej informacji nt. możliwości zakwaterowania na preferencyjnych warunkach można znaleźć w zakładce: „Informacje praktyczne”

Menu