Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium (maks. 2 osoby z instytucji / beneficjanta projektu)  prosimy o przesłanie e-mailowego zgłoszenia (Imię, nazwisko, instytucja, rola w projekcie) do dnia 11.05.2017r na adres: biuro@pte.bydgoszcz.pl

Więcej informacji nt. seminarium:

Robert Lauks – Starszy Specjalista ds. Programu IdA (Mentor)
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34,
tel. 52 322 90 61; kom. 693351282
robert.lauks@gmail.com
www.pte.bydgoszcz.pl

Menu